Visie

Uitgangspunt van de werkwijze van CiC is een analyse van de opdracht, die CiC vertaalt in een strategie. Luisteren, bevragen en stimuleren spelen een belangrijke rol in de strategieontwikkeling. Vragen zijn: Wat is de kern van het project in relatie tot de communicatie? Hoe vertaalt die zich naar pers en publiek? Welke communicatie-instrumenten zijn het meest geschikt en effectief? Zijn er aanbevelingen en verbeteringen mogelijk? Welke kansen en bedreigingen zijn er, wat zijn sterke en zwakke punten? Wie vormt het publiek en hoe valt dat het beste te bereiken? Wat is de beste manier om met relaties om te gaan? Alle aspecten van de communicatie komen in de strategieontwikkeling aan de orde en CiC houdt rekening met de wensen en de (financiële) mogelijkheden van de opdrachtgever.

Planning en Uitvoering

In overleg met de opdrachtgever stelt CiC een uitgebreide, strategische planning voor elke opdracht op. Het ziet er samen met het communicatie- en/of directieteam van de opdrachtgever op toe dat die wordt gehaald en draagt bij aan de uitvoering óf neemt die geheel voor zijn rekening.

Voor de uitvoering beschikt CiC over een breed palet aan geïntegreerde services: strategische planning, ontwikkeling van huisstijlen, selectie van vormgevers, tentoonstellingsontwerp, filmproducties, projectmanagement, training en coaching.

CiC zet zijn eigen netwerk en eventuele partners in. Het beschikt zowel nationaal als internationaal over een uitgebreid medianetwerk: algemene en gespecialiseerde media binnen de beeldende kunst, muziek, design, literatuur en architectuur/stedenbouw. CiC kent journalisten persoonlijk, weet wat ze nodig hebben en kent hun werkwijze en signatuur. Het maakt gebruik van een internationaal netwerk van ervaren professionals, zowel bedrijven als personen: grafisch vormgevers, filmmakers, tekstschrijvers, kunsthistorici en fotografen.